Bire bir İngilizce

Neden Kadir hoca?

Bire bir İngilizce özel ders Kartal: Genel İngilizce eğitimi almak isteyen çoğu kişi okuduğunu, dinlediğini anlayabilme ve bunların da ilerisinde, konuşabilme ve yazabilme seviyelerine ulaşmak ister. Bu seviyelere ulaşmak için İngilizcenizin sağlam temellere oturmasını sağlamak çok önemlidir. Bire bir İngilizce eğitimleriyle bunu sağlamak ise başarının en kestirme yöntemidir. 

Aşağıdaki buzdağı resminde görünen su altında kalan büyük kısım bu sağlam bire bir İngilizce özel derstemellerinizdir. Bu kısmın olabildiğince anlamlı bir eğitimle ve düzenli bir şekildeinşa edilmesi gerekir. Konuşma (Speaking) ve yazma (Writing) becerileriniz ise buzdağının su üstündeki kısmı gibidir. Diğer bir deyişle, konuşma ve yazma yetilerimizin gelişmesi anlamın merkezde olduğu bir eğitime tabi tutulmanızın ortaya çıkardığı bir sonuçtur.

Bu amaçlar doğrultusunda bire bir İngilizce eğitimimi “Natural Approach” metodunu esas alan çalışmalarla sağlıyorum. Anlama odaklı olan bu yaklaşım, ana dilimizi edinme sürecini temel alan yapısıyla tüm dünyada kitleleri İngilizce konuşturan oldukça güçlü bir sistemdir ve grameri bir amaç değil araç olarak ele alır. Bu şekilde sağlanan eğitimde ‘öğrenme’nin yerini ‘edinme’ alır.

Bire bir derslerimde ve ders dışı verdiğim alıştırmalarla düzenli bir şekilde sağlanan anlaşılabilir dil girdileri (comprehensible input) örtülü öğrenmenizi tetikleyecektir ve bunun doğal sonucu olarak, aldığınız eğitimin kalıcılığı artmış olacaktır.

Kapsamlı İngilizce Müfredatı!

Natural Approach metodunu temel alarak hazırlamış olduğum kapsamlı bir müfredatım mevcut ve ders kaynaklarını kendim sağlıyorum. Müfredatımı doğrudan sizin seviyenize ve ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde biçimlendirip basitten karmaşığa doğru yol alabilmenizi sağlıyorum. Bu İngilizce özel ders kartalbağlamda sağlanılan içerik birbirini destekler biçimde artarak devam ediyor ve önceki derslerle sonraki dersler arasında köprünün kurulması temin edilmiş oluyor. Süreç içinde, anlamaya yardımcı olarak kullanılan anadilin miktarı azalırken hedef dilin (İngilizce) miktarı gelişerek arttırılıyor.

bire bir İngilizce özel ders kartal

Örneğin, konuşma beceriniz gelişim süreci sırasıyla; basit anlama soruları (Yes/No Questions),  Wh- Quesions, Why& How Inferences, hızlı soru/cevap,flashcardlardan hikâye üretimi, hazırlıklı & hazırlıksız konuşmalar, sunumlar ve rol canlandırma aktiviteleriyle destekleniyor. Süreç içinde gerekli özgüveni kazanıp daha akıcı konuşabilme olanağını buluyorsunuz.

Sınavlara(TOEFL, IELTS, YDS, YÖKDİL, YDT vb.) yönelik çalışmalarda ise öğrencinin asgari B1 anlama düzeyinde olmasını temin ettikten sonra yöneliyorum.

Ayrıca, belirli bir süre ders alan öğrencilerimi PET (Preliminary English Test) sınavına tabi tutuyor ve anlaşmalı olduğum Dil Kursundan onaylı olmak üzere İngilizce Dil Yeterliliğini Sertifikası (katılım sertifikası) sunuyorum. Bu ve daha fazlası için sizi iletişime davet ediyorum.

 

Not: Pandemi dolayısıyla tüm eğitimlerime ONLINE olarak devam ediyorum. 


Genel İngilizce Eğitimi – Kartal

Sıfırdan başlayanlar için ya da seviyesini yükseltmek için Anlama Odaklı (Natural Approach) özel derslerle başarıya daha kısa sürede ulaşabilirsiniz. Kullanılan çalışma materyalleri ve aktiviteler Natural Approach esaslarına uygun olarak sunulmakta ve tarafımca sağlanmaktadır. Birebir derslerin haricinde evde kendi başınıza yapmanızı isteyeceğim okuma ve dinleme materyallerini online olarak sunulmaktadır. Almanız gereken ders sayısı mevcut dil seviyenize ve ulaşmak istediğiniz dil seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Ücretsiz tanıtım sunumu için görüşme talep ediniz…

Ayrıca,

Garantili Tam Paket İngilizce Özel Dersi Öğrenme hızınıza göre 8 ay süren (haftada 3 ders saati) bu eğitimle başlangıç seviyesinden başlayarak, Avrupa Dil Portföyüne uygun olmak üzere, öğrenci aşağıdaki dil becerisi seviyelerine ulaştırılır.  Aşağıdaki CEFR İngilizce değerleri baz alınmaktadır. Garantili Tam Paketle ilgili detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden iletişime geçiniz.

  • Okuduğunu anlama becerisi: C1-C2,
  • Dinlediğini anlama becerisi: B2-C1,
  • Konuşma becerisi: B1-B2,
  • Yazma becerisi: B2-C1. 

İngilizce Dil Yeterliliği Sertifikası

En az 3 ay süresince ders aldıktan sonra uyguladığım uluslararası geçerliliği olan Preliminary English Testi uygulamasında yeterli başarıya ulaşan öğrencilerime Kartal bölgesinde anlaşmalı olduğum İngilizce dil kursundan onaylı olmak üzere İngilizce Dil Yeterliliğini Sertifikası (katılım belgesi niteliğinde) sunuyorum. Adınıza ve seviyenize göre düzenlenecek sertifika örneğine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 


Sınavlara Hazırlık İngilizce Eğitimi – KARTAL

Toefl, IELTS veya üniversitenizin uyguladığı Proficiency (Bulats) sınavlarına veya  YDS, YÖKDİL, ERASMUS, YDT ve LGS İngilizce sınavlarına yönelik bir programla, daha kısa sürede istediğiniz başarıya ulaşabileceksiniz. Almanız gereken ders saat sayısı ulaşmak istediğiniz puana göre değişiklik göstermektedir.


birebir ingilizce kartal, ingilizce özel ders kartal, online ingilizce özel ders


İngilizce özel ders kartal