İngilizce’de en yaygın kullanılan 50 edat!

İngilizce’de en yaygın kullanılan 50 edat!

İngilizce’de en yaygın kullanılan 50 edat ve örnek cümleler içinde kullanılışları: about He talked about his trip to Japan. (Japonya’ya yaptığı yolculuktan bahsetti.) This book is about space exploration. (Bu kitap uzay keşfi hakkında.) She was worried about the exam. (Sınav hakkında endişeliydi.) above The airplane flew above the clouds. (Uçak bulutların üzerinde uçtu.) There […]