Neden Kadir hoca?

İngilizce özel ders ya da Genel İngilizce eğitimi almak isteyen çoğu kişi okuduğunu, dinlediğini anlayabilme ve bunların da ilerisinde, konuşabilme ve yazabilme seviyelerine ulaşmak ister. Bu seviyelere ulaşmak için İngilizcenizin sağlam temellere oturmasını sağlamak çok önemlidir.

Aşağıdaki buzdağı resminde görünensu altında kalan büyük kısım bu sağlam temellerinizdir. Bu kısmın olabildiğince anlamlı bir eğitimle ve düzenli bir şekildeinşa edilmesi gerekir. Konuşma (Speaking) ve yazma (Writing) becerileriniz ise buzdağının su üstündeki kısmı gibidir. Diğer bir deyişle, konuşma ve yazma yetilerimizin gelişmesi anlamın merkezde olduğu bir eğitime tabi tutulmanızın ortaya çıkardığı bir sonuçtur.

Bu amaçlar doğrultusunda Genel İngilizce eğitimimi “Natural Approach” metodunu esas alan çalışmalarla sağlıyorum. Anlama odaklı olan bu yaklaşım, ana dilimizi edinme sürecini temel alan yapısıyla tüm dünyada kitleleri İngilizce konuşturan oldukça güçlü bir sistemdir ve grameri bir amaç değil araç olarak ele alır. Bu şekilde sağlanan eğitimde ‘öğrenme’nin yerini ‘edinme alır.

Bire bir derslerimde ve ders dışı verdiğim alıştırmalarla düzenli bir şekilde sağlanan anlaşılabilir dil girdileri (comprehensible input) örtülü öğrenmenizi tetikleyecektir ve bunun doğal sonucu olarak, aldığınız eğitimin kalıcılığı artmış olacaktır.

Kapsamlı İngilizce Müfredatı!

Natural Approach metodunu temel alarak hazırlamış olduğum kapsamlı bir müfredatım mevcut. Dersle ilgili tüm kaynakları kendim sağlıyorum. Müfredatımı doğrudan sizin seviyenize ve ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde biçimlendirip basitten karmaşığa doğru yol alabilmenizi sağlıyorum. Bu bağlamda sağlanılan içerik birbirini destekler biçimde artarak devam ediyor ve önceki derslerle sonraki dersler arasında köprünün kurulması temin edilmiş oluyor. Süreç içinde, anlamaya yardımcı olarak kullanılan anadilin miktarı azalırken hedef dilin (İngilizce) miktarı gelişerek arttırılıyor.

Örneğin, konuşma beceriniz gelişim süreci sırasıyla; basit anlama soruları (Yes/No Questions),  Wh- Quesions, Why& How Inferences, hızlı soru/cevap,flashcardlardan hikâye üretimi, hazırlıklı & hazırlıksız konuşmalar, sunumlar ve rol canlandırma aktiviteleriyle destekleniyor. Süreç içinde gerekli özgüveni kazanıp daha akıcı konuşabilme olanağını buluyorsunuz.

Sınavlara(TOEFL, IELTS, YDS, YÖKDİL, YDT vb.) yönelik çalışmalarda ise öğrencininasgari B1 anlama düzeyinde olmasını temin ettikten sonra yöneliyorum.

Ayrıca, belirli bir süre ders alan öğrencilerimi PET (Preliminary English Test) sınavına tabi tutuyor ve anlaşmalı olduğum Dil Kursundan onaylı olmak üzere İngilizce Dil Yeterliliğini Sertifikası (katılım sertifikası) sunuyorum. Bu ve daha fazlası için sizi iletişime davet ediyorum.

Not: Covid-19 dolayısıyla tüm eğitimlerime ONLINE olarak devam ediyorum.

Saygılarımla,

Kadir hoca.


ingilizce özel ders kartal, ingilizce özel ders İstanbul, online ingilizce özel ders, istanbul ingilizce özel ders, yds özel ders İstanbul, yökdil özel ders İstanbul