YABANCI DİLDE OKUMA BECERİSİ  –1

YABANCI DİLDE OKUMA BECERİSİ –1

Yabancı dilde okuma becerisi, en basit ifadeyle okuduğunu anlayabilme kabiliyetiyle alakalıdır. Bu ise yabancı dil edinimindeki en temel amaçlardan biridir. Yabancı dil edinimi adına yapılan her bir uygun faaliyetin doğrudan veya dolaylı olmak üzere çıktıları diğer bir ifadeyle sonuçları bulunmaktadır. Örneğin uygun şekilde ve süre boyunca yapılan dinleme faaliyetleri öğrenenin konuşma becerisini doğrudan etkileyecektir. Bu […]